Om LavEByg

LavEByg er et innovationsnetværk indenfor energirigtigt byggeri med fokus på lavenergiløsninger.   

LavEByg blev oprettet primo 2006 på basis af en bevilling fra Rådet for Teknologi og Innovation (RKI) under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Innovation (VTU). Bevillingen blev givet til oprettelse af "Højteknologisk netværk vedrørende integrerede lavenergiløsninger på bygningsområdet" (LavEByg).  

LavEByg's opgave var og er at sammensætte, organisere og drive et netværk med fokus på udvikling af lavenergibygninger for perioden 2006-07. LavEByg var ét blandt i alt 5 netværk, der i 2005 fik den første bevilling. De øvrige netværk var VE-netværk (TI), MedIT (IT-universitet), Alexander Use (Alex. Instituttet) og Vindkraft-net (Risø).  

LavEByg's formål var at stimulere realiseringen af det store potentiale for energibesparelser (60-80 % over de næste ca. 40 år) - både i forbindelse med nybyggeri og ved energirenovering af eksisterende bygninger. Gennem stimulering af forskning og udvikling i de nødvendige teknologier søgte netværket at virkeliggøre visionen om velfungerende bygninger med godt indeklima og uden behov for fossile brændsler.

LavEByg's medlemmer var byggevareproducenter, rådgivende ingeniører, arkitekter, udførende, brancheorganisationer, andre faglige netværk samt offentlige myndigheder - f.eks. større danske virksomheder som Rockwool, Velux, Danfoss, Grundfos, Logstor, og erhvervsorganisationerne Dansk Byggeri og Dansk Fjernvarme, samt de offentlige institutioner Elsparefonden, Energistyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

LavEByg blev ultimo 2007 forlænget for perioden 2008-09. LavEByg fokuserede i år 2006-07 på nye lavenergibygninger og i årene 2008-09 var fokus på energirenovering af eksisterende bygninger til lavenerginiveau. Netværket blev ultimo 2009 yderligere forlænget frem til 30/6-2010 for at give mulighed for at ansøge om at indgå i en af de nye Innovationsnetværk der blev udbudt i Januar 2010.