Kontakt

Projektledelse og sekretariat blev varetaget af DTU Byg

Svend Svendsen - netværksleder
DTU Byg
Bygning 118
Sektion for Bygningsfysik og Installationer 
DK-2800 Lyngby
Dir. tlf.: 45 25 18 54
ss@byg.dtu.dk

Netværkets øvrige kerneaktører

ICIEE - Indeklimacenteret ved DTU

Centerleder Bjarne Olesen
Bygning 402
DK-2800 Lyngby
Dir. tfl.: 45 25 41 17
bwo@mek.dtu.dk 

AAU - Aalborg Universitet

Centerleder Per Heiselberg
Institut 6 - Bygningsteknik
Sohngårdsholmsvej 57
9000 Aalborg
Dir. tfl.: 96 35 85 41
ph@civil.auc.dk 

SBi - Statens Byggeforskningsinstitut

Forskningschef Søren Aggerholm
Dr. Neergaards Vej 15
DK-2970 Hørsholm
Dir. tfl.: 45 74 23 97
soa@sbi.dk 

Teknologisk Institut 

Teknologiparken, Århus
René Østergaard 
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C
Dir. tfl.: 72 20 11 38 
rene.ostergaard@teknologisk.dk   

Teknologisk Institut 

Teknologiparken, Tåstrup
Søren Østergaard Jensen  
Gregersensvej
DK-2630 Tåstrup
Dir. tfl.: 72 20 24 88
Soren.O.Jensen@teknologisk.dk