Aktiviteter

Hovedaktiviteterne i netværket omfattede strategiudvikling, matchmaking, virksomhedsrettede ydelser og generel formidling.  

Strategiudvikling omfatter opbygning af en status/oversigt over teknologi- og forskningsmuligheder på området for "Integrerede lavenergiløsninger til bygningsområdet". Der foretages en opdeling i faglige delområder og bygningsdele indenfor hovedområderne: hele bygningen, klimaskærm, installationer og energiforsyning. Hvor det er relevant sondres mellem byggeerhvervets hovedaktører i form af byggevareproducenter, rådgivere og udførende. På denne baggrund og parallelt hermed udarbejdes en strategi for netværkets arbejde og områdets udvikling. 

Matchmaking omfatter, med udgangspunkt i strategien, at der arbejdes med at matche virksomheder og forskningsinstitutioner med henblik på at iværksætte relevante forsknings-, udviklings- og vidensspredningsaktiviteter.  

Virksomhedsrettede ydelser er konkrete ydelser, der kan styrke udviklingen af integrerede lavenergiløsninger. De konkrete ydelser vil være organisering af og bistand ved initiering/udarbejdelse af FoU-aktiviteter/ansøgninger, afholdelse af kurser i integreret design og optimering af lavenergibyggeri, organisering af en ERFA-gruppe vedr. lavenergibyggeri, videreformidling af forskningsresultater, udgivelse af nyhedsbreve og afholdelse af dansk konference om lavenergibyggeri.   

Formidling omfatter vedligeholdelse af hjemmesiden med henblik på bl.a. markedsføring af netværkets tilbud. Netværkets resultater formidles bredt til hele byggebranchen via rapporter mv., der gøres gratis tilgængelige på hjemmesiden, og ved offentliggørelse af artikler i relevante fagtidsskrifter. Relevante resultater vil direkte indgå i uddannelsen af bygningsingeniører med speciale i lavenergibyggeri.